%1 KDV Oranı

GTİP NO 85.01 /85.02/ 85.04 örnekler:

 • Oyuncaklar için minyatür (ac/dc) motorlar güç
 • Hava taşıtları için (ac/dc) motorlar ve jeneratörler
 • Elektrik motorları
 • Hava taşıtları için dc motorlar ve jeneratörler
 • Jeneratörler 750 w<güç
 • Sivil hava taşıtları için jeneratörler ve motorlar
 • Cer motorları
 • Hava taşıtları dizel/yarı dizel elektrojen gruplar güç
 • Diğer dizel/yarı dizel elektrojen gruplar güç
 • Hava taşıtları için kıvılcım ateşlemeli pistonlu elektrojen grupları güç
 • Hava taşıtları için endüktörler (bir kondensatör ile bağlı olsun olmasın)
 • Endüktörler (bir kondensatör ile bağlı olsun olmasın)
 • Hava taşıtları için deşarj ampulleri/tüpler için balanstlar
 • Sıvı dielektrik transformatörler güç
 • Gerilim ölçü transformatörleri güç
 • Oyuncaklar için transformatörler güç
 • Ferrit nüveli transformatörler güç
 • Marş motoru
 • Kesintisiz güç kaynakları
 • Stabilize güç kaynakları
 • Hava taşıtları için statik konvertörler
 • Redresörler

Detaylı bilgi için: (212) 350 74 00

GTİP NO 84.74 örnekler:

 • Maden cevherlerini tasnif etme, ayırma, eleme ve yıkama makinaları
 • Taş kırma makinaları
 • Seramik sanayiinde kullanılan türde mineral maddelere mahsus olanlar
 • Beton veya harç karıştırıcılar
 • Mineral maddeleri bitümenle karıştırmaya mahsus makinalar
 • Seramik sanayiinde kullanılan türde mineral maddelerin karıştırılmasına mahsus cihazlar
 • Seramik hamurlarını aglometre etmeye, kalıba dökmeye veya bunlara şekil vermeye mahsus cihazlar
 • Kumdan dökümhane kalıpları yapmaya mahsus makina (maça makinası)
 • Kiremit ve tuğla veya biriket yapmaya mahsus makina ve cihazlar
 • Beton blok yapmaya mahsus makina ve cihazlar
 • Diğer taş, toprak, metal cevheri vb. için makina ve cihazlar

GTİP NO 84.68 örnekler:

 • Elle kullanılan şalümolar
 • Gazla çalışan termoplastik maddeler için kaynak cihazları
 • Gazla çalışan diğer makina ve cihazlar

GTİP NO 84.51 örnekler:

 • Kuru temizleme makinaları
 • Ev tipi kurutma makinaları-kuru çamaşır kap.
 • Diğer kurutma makinaları-kuru çamaşır kap.
 • Elektrikli ütü makinaları-güç
 • Elektrikli presler-güç
 • Elektrikli ütü makinaları-güç>2500 w.
 • Elektrikli presler-güç>2500 w.
 • Elektriksiz ütü makinaları
 • Elektriksiz presler
 • Sanayide kullanılan yıkama makinaları
 • Ağartma makinaları
 • Boyama makinaları
 • Mensucatı top halinde sarmaya mahsus makinalar
 • Mensucatı şekilli kesmeye mahsus makinalar
 • Mensucatı açmaya, katlamaya, kesmeye mahsus makinalar
 • Linoleum vb. imalatında mensucat vb. pasta kaplama makinaları
 • Apre ve finisaj makinaları
 • Mensucatı top halinde sarmaya, açmaya, katlamaya, kesmeye veya şekilli kesmeye mahsus diğer makinalar

GTİP NO 84.37 örnekler:

 • Tohum, hububat, kuru baklagil temizleme tasnif ve ayıklama makina ve cihazları
 • Hububatın öğütülmesine ve işlenmesine mahsus makina ve cihazlar
 • Kuru baklagillerin öğütülmesi ve işlenmesi için makina ve cihazlar
 • Diğer öğütücü makina ve cihazlar-değirmencilikte kullanılanlar hariç
 • Vals topları

GTİP NO 84.36 örnekler:

 • Hayvan yemlerini hazırlamaya mahsus makina ve cihazlar
 • Civciv çıkartma, büyütme makina ve cihazları
 • Tavuk beslemeye mahsus otomatik cihazlar
 • Yumurtaları muayene etmek için mekanik tertibatlı makina ve cihazlar
 • Tavukların tüylerini yolmaya mahsus makina ve cihazlar
 • Kümes hayvancılığına mahsus diğer makina ve cihazlar
 • Ormancılığa mahsus makina ve cihazlar

GTİP NO 84.34 / 84.35 örnekler;

 • Süt sağma makinaları
 • Tereyağ imaline mahsus makina ve cihazlar (Ekremözler hariç)
 • Peynir imaline mahsus makina ve cihazlar
 • Sütçülükte kullanılan diğer makina ve cihazlar
 • Sütçülükte kullanılan makina ve cihazların aksam ve parçaları
 • Üzüm sıkma presleri
 • Meyva sularını çıkarmaya mahsus presler
 • Şarap. Meyva suları vb. İçin kullanılan diğer makina ve cihazlar

GTİP NO 84.33 örnekler;

 • Elektrik motorlu, yatay kesicili çim biçme makina ve cihazları
 • Kendinden hareketli, oturaklı, oturaksız, yatay kesicili çim biçme makina ve cihazları
 • Kendinden hareketli olmayan yatay kesicili çim biçme makina ve cihazları
 • Elektrik motorlu diğer çim biçme makina ve cihazları
 • Kendinden hareketli. oturaklı , oturaksız diğer çim biçme makina ve cihazları
 • Kendinden hareketli olmayan diğer çim biçme makina ve cihazları
 • Motorsuz, motorlu çim biçme makina ve cihazları
 • Traktörle kullanılan yatay kesicili çayır biçme makinaları
 • Biçer döverler
 • Sap döver harman makinaları
 • Patates sökme, hasat makinaları
 • Pancar baş kesme, hasat makinaları
 • Yer fıstığı sökme, hasat makinaları
 • Kendinden hareketli silaj makinaları
 • Diğer silaj makinaları
 • Meyva ve sebzeleri ağırlık ve büyüklüklerine göre ayıran makina ve cihazlar
 • Yumurta temizleme ve yıkama makina ve cihazları

GTİP NO 84.32 örnekler:

 • Pulluklar
 • Diskli tırmıklar (diskorolar)
 • Skarifikatörler
 • Kültivatörler
 • Tırmıklar
 • Toprak frezeleri (rötovatörler)
 • Gübreli çapa makinaları
 • Diğer çapa makinaları
 • Tırmıklı merdaneler
 • Merkezden tahrikli pnömatik, mekanik hassas ekim makinaları (mibzer)
 • Tek dane ekim makinaları
 • Yumru, fide, fidan dikim makinaları
 • Mineral veya kimyasal gübreler için gübreleme makina ve cihazları
 • Çimenlikler ve spor sahaları için silindirler
 • Taş parçalarını sökme. Toplama makinaları
 • Tarla ve bahçe tarımına ait diğer makina ve cihazlar

GTİP NO 84.29 örnekler:

 • Paletli buldozerler
 • Paletli angledozerler
 • Paletli olmayan buldozerler
 • Paletli olmayan angledozerler
 • Greyderler
 • Toprağın tesviyesine mahsus makinalar
 • Skreyperler
 • Vibratörlü, lastik tekerlekli yol silindirleri
 • Vibratörlü, lastik tekerlekli olmayan yol silindirleri
 • Vibratörlü olmayan yol silindirleri
 • Lastik tekerlekli yer altı kazıcı, önden küreyici yükleyiciler
 • Lastik tekerlekli olmayan yer altı kazıcı, önden küreyici yükleyiciler
 • Lastik tekerlekli yer altı için diğer önden küreyici yükleyiciler
 • Lastik tekerlekli olmayan, yer altı için diğer önden küreyici yükleyiciler
 • Diğer yerler için paletli önden yüklemeli küreyici yükleyiciler
 • Diğer yerler için lastik tek. toprak kazabilen önden yük. Küreyici yükleyiciler
 • Diğer yerler için topr. kazabilen las. tek. olmayan önden yük. küreyici yükleyici
 • Lastik tekerlekli diğer önden küreyici yükleyiciler
 • Lastik tekerlekli olmayan diğer önden yüklemeli küreyici yükleyiciler
 • Paletli ekskavatörler
 • Kulesi 360 derece dönebilen lastik tekerlekli diğer makina ve cihazlar
 • Kulesi 360 derece dönebilen las. tek. olmayan diğer makina ve cihazlar
 • Beko loder
 • Toprağı kazabilen diğer küreyici yükleyiciler
 • Diğer mekanik küreyici. Ekskavatör ve küreyici yükleyiciler